สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 19.00 น. ณ ห้องนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ ผลการพิจารณาผู้สมัครลูกไก่

ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณา ยืนยันเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของ คำนำหน้า ชื่อ – สกุล ก่อนยืนยันส่งข้อมูล

Scroll to top