Open post

ขอเชิญบุคลากรร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ขอเชิญบุคลากรร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

Open post

เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการอุดมศึกษา และประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการอุดมศึกษา และประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Open post

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

Open post

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Open post

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Open post

ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การจัดตั้งสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2561

ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การจัดตั้งสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2561

Open post

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

Scroll to top