Open post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

Open post

7 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร. ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อเป็นศิริมงคลในการมาปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Scroll to top