หลักสูตรฝึกอบรมสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

หลักสูตรฝึกอบรมสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2562

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ สถานะ
1 การผลิตสื่อภาพนิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 22 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
2 Internet of thing for education ยังไม่มีกำหนด เลื่อนการจัดอบรม
3 การออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น 12 กรกฎาคม 2562 เปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

4 ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นและงานวิจัย 31 พฤษภาคม 2562 ปิดรับสมัครแล้ว
5 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 8-9 สิงหาคม 2562 ยังไม่เปิดรับสมัคร

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน E-Sport CPRU (รูปแบบ ROV)
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน COSPLAY contest (ประเภทเดี่ยว ตัวละครเกมและอนิเมะ)
Scroll to top