3 พฤษภาคม 2562 จิตอาสา (ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข)

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”0;URL=https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4-1483434465205385/photos/?tab=album&album_id=2329105097304980″>
</head>
</html>

Scroll to top