10 เมษายน 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์. โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

Scroll to top