10 เมษายน 2562 เวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา เข้าพบองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และขอพรจากดร. สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขา สกอ. ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในปัจจุบัน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการภารดี ศรีสังข์งาม และศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช ณ สำนักงานองคมนตรี อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาคารใหม่)

Scroll to top