ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องสมุด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to top