ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำอาคาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำอาคาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2

Scroll to top