16 มกราคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับ “น้องมาย” น.ส.อรอุมาเชษฐา นักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่คว้าอีกหนึ่งเหรียญทองแดง ในการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร หญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั่งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

Scroll to top