14 มกราคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับ “น้องมาย” นางสาวอรอุมา เชษฐา ตัวแทนนักกรีฑาวิ่ง 100 เมตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 62 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Scroll to top