ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

Scroll to top