ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

Scroll to top