ภาพวีดีทัศน์ CPRU กิจกรรม “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประจำปี 2561”

Scroll to top