ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

Scroll to top