ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 

Scroll to top