28 มิถุนายน 2561 พิธี ไหว้ครู ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561

Scroll to top