8 มีนาคม 2561 ฝายมีชีวิต

ฝายมีชีวิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตอนรับ ท่านองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยม ฝายมีชีวิตและชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
Scroll to top