ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to top