1-2 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพบรรยากาศ เครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันกีฬาและวิชาการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 6 พญาแลเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Scroll to top