25 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสคราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไผ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกึ่งโฮมสคูล สำหรับคนพิการจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณาราชครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Scroll to top