25 มกราคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน สำหรับนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Scroll to top