เลื่อนการสอบปลายภาค ปิดภาคเรียน และการส่งผลการเรียน 2/60 ภาคปกติ

 เลื่อนการสอบปลายภาค ปิดภาคเรียน และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

Scroll to top