12 มกราคม 2561

12 มกราคม 2561 พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแล และ พิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล

Scroll to top