ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัย 044 - 815111
FAX 044 - 815116
กองบริหารงานบุคคล 044 - 815167
งานการเงิน 044 - 815115
งานวิศวกรรม 044 - 815198
งานนิติกร 044 - 815104
งานสภามหาวิทยาลัย 044 - 815139
งานพัสดุ 044 - 815126
สำนักวิทยบริการ 044 - 815138
สถานีวิทยุ 044 - 853313
กองบริการการศึกษา 044 - 815121

ที่อยู่

167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

Scroll to top