ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
No Post found

No Post found

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

10 เมษายน 2562 เวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา เข้าพบองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และขอพรจากดร. สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขา สกอ. ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในปัจจุบัน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการภารดี ศรีสังข์งาม และศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช ณ สำนักงานองคมนตรี อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาคารใหม่)เพิ่มเติม...
Scroll to top