Calendar

Nov
4
Mon
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรับ 2/2562
Nov 4 @ 8:30 am – Dec 1 @ 4:30 pm

ภาคปกติ 1 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ปฏิทินการศึกษา Click…

ภาค กศ.ปช. 2 – 29 พฤสจิกายน 2562 ปฏิทินการศึกษา Click…

Nov
11
Mon
ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมหรือเปิดสอนกรณีพิเศษ 2/2562
Nov 11 @ 8:30 am – Nov 25 @ 4:30 pm

ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมหรือเปิดสอนกรณีพิเศษ ขอเพิ่ม ถอน รายวิชา ขอแก้ระดับคะแนน I, I* E และ F ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ 11 – 25 พฤศจิกายน 2562 ปฏิทินการศึกษา Click…

ภาค กศ.ปช. 9 – 23 พฤศจิกายน 2562 ปฏิทินการศึกษา Click…

Jan
6
Mon
สอบกลางภาค 2/2562
Jan 6 @ 8:30 am – Jan 10 @ 4:30 pm

ภาคปกติ  6 – 10 มกราคม 2563 ปฏิทินการศึกษา Click…

ภาค กศ.ปช. 3 – 5 มกราคม 2563 ปฏิทินการศึกษา Click…

Mar
2
Mon
สอบปลายภาค 2/2562
Mar 2 @ 8:30 am – Mar 6 @ 4:30 pm

ภาคปกติ  2 – 6 มีนาคม 2563 ปฏิทินการศึกษา Click…

ภาค กศ.ปช. 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ปฏิทินการศึกษา Click…

Mar
7
Sat
ปิดภาคการศึกษา 2/2562
Mar 7 all-day
Scroll to top