ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมหรือเปิดสอนกรณีพิเศษ 2/2562

When:
November 11, 2019 @ 8:30 am – November 25, 2019 @ 4:30 pm
2019-11-11T08:30:00+07:00
2019-11-25T16:30:00+07:00

ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมหรือเปิดสอนกรณีพิเศษ ขอเพิ่ม ถอน รายวิชา ขอแก้ระดับคะแนน I, I* E และ F ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ 11 – 25 พฤศจิกายน 2562 ปฏิทินการศึกษา Click…

ภาค กศ.ปช. 9 – 23 พฤศจิกายน 2562 ปฏิทินการศึกษา Click…

Scroll to top