รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

ประกาศ-มชย.-ที่-793-2562-ลว-20-พ.ย.2562 Click….

Scroll to top