ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งบุคลากร) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศ-มชย.ที่-794-2562-ลว-20-พ.ย.2562 Click…

Scroll to top