ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
Read more.
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งบุคลากร) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
Read more.
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
Read more.