ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
Read more.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งบุคลากร) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
Read more.
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
Read more.
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
Read more.