เวทีลานศิลปวัฒนธรรม

เวทีลานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 12 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดเวทีลานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์…

สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน…

เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

เตรียมตัวให้พร้อม!! กับการเป็นเจ้าภาพ #การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ชัยภูมิเกมส์” วันที่ 22 ธันวาคม 2562…