ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

Download

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Download

เวทีลานศิลปวัฒนธรรม

เวทีลานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 12 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดเวทีลานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์…

สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน…