เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา

เตรียมตัวให้พร้อม!! กับการเป็นเจ้าภาพ #การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 52 “ชัยภูมิเกมส์” วันที่ 22 ธันวาคม 2562…