กิจกรรม-ความเคลื่อนไหว

ข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหว

อธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา
Read more.
อธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร
Read more.
“ร้อยรัก อาลัย ส่งใจไปโคราช”
Read more.
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
Read more.
ประชุมสัมมนาเครือข่าย
Read more.