มรภ.ชัยภูมิเตรียมมาตรการป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรนา

จากกรณีที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท่านอธิการบดี ห่วงใยบุคลากรและนักศึกษา เกรงว่าจะได้รับผลกระทบ จึงได้เร่งดำเนินการจัดประชุมขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
มีผลการประชุม “มาตราการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” สรุปได้ดังนี้
1. คณบดีทุกคณะฯ ประชาสัมพันธ์แก่ นักศึกษาและบุคลากร เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
2. มอบคณะฯ กองกลาง งานกิจการฯ สำรวจ พร้อมทั้งรายงานบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางเข้า – ออก พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ผ่านไปยังงานกิจการนักศึกษาฯ โดยด่วน
3. คณะพยาบาล ประสานหน้ากากป้องกันฯ เพื่อแจกกับผู้ต้องการใช้
4. คณะพยาบาล สาขาสาธารณสุข ร่วมรณรงค์ป้องกันตามพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ
5. งานกิจการนักศึกษาฯ ออกประกาศแจ้งเตือน พร้อมประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง และรวบรวมการรายผลจากหน่วยอื่น เสนอต่ออธิการบดี
6. หน่วยประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านระบบสื่อทุกช่องทาง
และในการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือจากการติดเชื้อ โคโรนาไวรัส ที่กระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ รวมทั้งประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยจัดตั้งศูนย์ติดต่อประสานงานและช่วยเหลือที่คณะพยาบาล โดยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลและหลักสูตรสาธารณสุขทันที อำนวยการโดยผู้บริหารและบุคลากรงานกิจการนักศึกษาและกองกลาง และในวันพรุ่งนี้ (28 ม.ค. 63) มหาวิทยาลัยจะร่วมประชุมที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อกำหนดมาตรการของจังหวัดต่อไป