พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาภักดีชุมพล (แล)

คลื่นพลังศรัทธานับหมื่นร่วมบวงสรวง ถวายช้างแห่งเดียวในโลก ในงานเจ้าพ่อพญาแล 2563
รวมพลังศรัทธากว่า 3,525 เชือก

( 12 ม.ค.63 ) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาภักดีชุมพล (แล) และ สืบสานประเพณีโบราณถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่มีให้ชมเพียงแห่งเดียวในโลกที่ จ.ชัยภูมิ ณ รอบบริเวณอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) ใจกลางเมืองชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นำตัวแทนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนจากทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมินับหลายหมื่นคน พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาภักดีชุมพล (แล) และ สืบสานประเพณีโบราณถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี และแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ที่จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้การจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2563 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-20 ม.ค.ของทุกปีตลอดช่วงงาน 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณรอบลานวงเวียนอนุสารีย์เจ้าพ่อพญาแล หรือพระยาภักดีชุมพล