เวทีลานศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 12 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดเวทีลานศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ,นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดเวทีลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เวทีลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะมีการแสดงของนักศึกษาและการประกวดแข่งขันของเยาวชน ตลอด 9 คืน (12 – 20 มกราคม 2563) ในงานเจ้าพ่อพญาแล 2563 ณ หน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ