รับพรปีใหม่ พ.ศ. 2563 จากอธิการบดีฯ

วันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพร้อมกัน ณ อาคาร 9 ชั้น ร่วมรับพรปีใหม่ 2563 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล