ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งบุคลากร) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน (ตำแหน่งบุคลากร) ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ