28 พฤศจิกายน 2562 เสวนาแนวทางในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจัดโครงการ “เสวนาแนวทางในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา” โดยมี รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นประธาน รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะบดีทุกคณะ เข้าร่วมเสวนา โดยได้เชิญผู้นำสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ( ชมภาพทั้งหมดได้ที่ เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ )


ชมภาพทั้งหมดได้ที่ เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ