กิจกรรมอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม”

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร " วิศวกรสังคม "...
Read More
กิจกรรมอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม”

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ฯ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วันที่ 11 กันยายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล...
Read More
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ฯ

กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day และเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และรองศาสตราจารย์...
Read More
กิจกรรม Big Cleaning Day

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และประดับเครื่องหมายตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาใหม่...
Read More
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน Model ABC-6D สายตรงอธิการบดี

รายชื่อหน่วยงานที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่

.

ลิงก์ข่าว/หน่วยงานสำคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด) ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2562
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2563 ถาม-ตอบ-ข้อสงสัย-มหาวิทยาลัย Facebook (CPRU) CPRU Online Coursesประกาศ (covid-19)
ข่าว-กิจกรรมล่าสุด