พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ CPRU SMART COMPLEX


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -