พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ปีพุทธศักราช 2563
📌 ปฐมนิเทศและฝึกซ้อม : 16 – 17 ตุลาคม 2563
(เวลา 08.00 น. – 18.00 น.)
📌 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
.
📌 รับพระราชทาน : วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 (เวลา 16.00 น.)
📌 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>คลิก

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -