ประกาศ คุณสมบัติคณบดีที่พึงประสงค์ และสิ่งที่คณะต้องพัฒนา การสรรหาคณบดีฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)
เรื่อง คุณสมบัติคณบดีที่พึงประสงค์ และสิ่งที่คณะต้องพัฒนา การสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด>>คลิก
– ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี
– แบบประวัติและผลงานผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์
– แบบประวัติและผลงานผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
– แบบประวัติและผลงานผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -