ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด>>คลิก

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -