พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เวลา 09.49 น. อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้นำนักศึกษา นำกล่าวคำบูชาครู และนำกล่าวคำปฏิญาณตน นายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษานำพานธูปเทียนดอกไม้ แสดงการมอบตัวเป็นศิษย์ มอบให้อธิการบดีประธานในพิธี ต่อจากนั้น นายกสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะและสาขาวิชา นำพานธูปเทียนดอกไม้ ขึ้นไหว้ครูอาจารย์ ตามลำดับ และผู้นำนักศึกษาขับเสภารำลึกพระคุณครูอาจารย์ นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียงเทิดพระคุณครูอาจารย์ บทเพลงพระคุณที่สาม

โอกาสนี้ อธิการบดีได้ทำพิธีเจิมมงคลหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้านความเป็นผู้นำและอุทิศตนเพื่อสังคม และด้านสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย พร้อมให้โอวาทเนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ปิดท้ายด้วย การแสดงเทิดพระคุณครู ชุด “สาธุการมุทิตา อาจาริยคุณ”

ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>คลิก

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -