เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  รายละเอียด>>คลิก

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -