ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

นักศึกษาที่รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งขนาดไซส์เสื้อได้ที่งานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ เพื่อจัดทำเสื้อเฟรชชี่และเสื้อวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาต่อไป

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -