ประกาศ คุณสมบัติคณบดีที่พึงประสงค์ และสิ่งที่คณะต้องพัฒนา การสรรหาคณบดีฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) เรื่อง คุณสมบัติคณบดีที่พึงประสงค์ และสิ่งที่คณะต้องพัฒนา การสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด>>คลิก - ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี - แบบประวัติและผลงานผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์...
Read More
ประกาศ คุณสมบัติคณบดีที่พึงประสงค์ และสิ่งที่คณะต้องพัฒนา การสรรหาคณบดีฯ

พิธีทำบุญตักบาตรฯและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

พิธีทำบุญตักบาตรฯและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก
Read More
พิธีทำบุญตักบาตรฯและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

ประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและกำหนดการสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและกำหนดการสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์  รายละเอียด>>คลิก ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคคณบดี พ.ศ. 2563 ...
Read More
ประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและกำหนดการสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ปีพุทธศักราช 2563📌 ปฐมนิเทศและฝึกซ้อม : 16 - 17 ตุลาคม 2563(เวลา...
Read More
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560

ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน Model ABC-6D สายตรงอธิการบดี

รายชื่อหน่วยงานที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่

.

ลิงก์ข่าว/หน่วยงานสำคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด) ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2562
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2563 ถาม-ตอบ-ข้อสงสัย-มหาวิทยาลัย Facebook (CPRU) CPRU Online Coursesประกาศ (covid-19)
ข่าว-กิจกรรมล่าสุด