มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่
   
ลิงก์ข่าว/หน่วยงานสำคัญ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด) ประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2562
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2563 ถาม-ตอบ-ข้อสงสัย-มหาวิทยาลัย Facebook (CPRU) CPRU Online Coursesประกาศ (covid-19)

ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ สายตรงอธิการบดี

ข่าว-กิจกรรมล่าสุด
รายชื่อหน่วยงานที่สำคัญ